EHBO - HB Controle Brandbeveiliging

Heeft u een brandende vraag?
0226-423256
Heeft u een brandende vraag?
0226-423256
Ga naar de inhoud
.
.EHBO
________________

In 1994 werd een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet) van kracht waarin ook de opzet van de bedrijfshulpverlening werd geregeld. Met de invoering van de Arbo-wet zijn ook de tot dan toe gehanteerde publicatiebladen P-1 en P-2, welke de inhoud en richtlijnen van de "Verbanddoos A" en de "Verbanddoos B" regelde, komen te vervallen. Om tegemoet te komen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven naar de inhoud en samenstelling van een goede, op de werksituatie toegesneden "Basis Bedrijfsverbanddoos" is er door Het Oranje Kruis een nieuwe richtlijn uitgebracht die voldoet aan het gestelde in de huidige Arbo-wetgeving.

Verbanddozen moeten zijn samengesteld op basis van kwaliteit, doeltreffendheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Hoewel er in elk bedrijf altijd een opgeleide bedrijfshulpverlener aanwezig moet zijn, moeten ook mensen die geen specifieke kennis van eerste hulp hebben de verbanddoos kunnen gebruiken voor het verzorgen van kleine verwondingen.

De verbandrichtlijnen zijn samengesteld op grond van de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016. Het Oranje Kruis stelt zich op het standpunt dat verbanddozen moeten zijn samengesteld op basis van kwaliteit, doeltreffendheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.

In de verbanddozen met een goedkeuringsnummer vindt de gediplomeerde eerstehulpverlener de materialen die tijdens het examen van Het Oranje Kruis gebruikt worden. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat in de verbanddoos alleen materialen van goede kwaliteit zitten, bijvoorbeeld een schaar waarmee je kunt knippen.

Er zijn 2 sets waarvoor een goedkeuring kan worden verleend. De verbandset is de basis van alle eerstehulpverlening. Naast de verbandset is er de eerste eerste hulp set (verkeersset) voor mensen die geen eerstehulpopleiding hebben gevolgd dan wel een set die bruikbaar is als set voor in de auto (vaak beperkte ruimte beschikbaar). In deze set is een gebruiksaanwijzing toegevoegd.

Per set is beschreven welke producten aanwezig dienen te zijn en in welke minimale hoeveelheden.

De leveranciers bepalen zelf welke aantallen of extra materialen zij aan dat minimum willen toevoegen. Uiteindelijk heeft het ene bedrijf meer behoefte aan speciaal materiaal dan een ander bedrijf. Ook zal de grootte van een bedrijf invloed hebben op het aantal verbanddozen en de hoeveelheid van materialen in de verbanddoos. Er zijn vele materialen op de markt, waarmee goed eerste hulp verleend kan worden. De keus voor de materialen betekent niet dat je alleen met genoemde materialen goed eerste hulp kunt verlenen.

(Bron = Het Oranje Kruis)

Terug naar de inhoud