BHV - HB Controle Brandbeveiliging

Heeft u een brandende vraag?
0226-423256
Heeft u een brandende vraag?
0226-423256
Ga naar de inhoud
.Cursus BHV
_______________________________Informatie
Bedrijfshulpverleners (BHV ‘ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt - er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een bommelding - dan zijn het BHV'ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo'n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten. Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance zijn gearriveerd.

De ARBO wet schrijft voor dat een werkgever adequate maatregelen treft om snel hulp te kunnen bieden bij brand en/of ongevallen. Het gaat hierbij minimaal om:
  • Het bieden van eerste hulp (EHBO)
  • Het snel en adequaat kunnen bestrijden van eventuele brand
  • Het vermogen om in noodsituaties het personeel snel en adequaat te alarmeren en evacueren (ontruiming)
  • Het juist communiceren en afstemming met externe hulpverleners

Doelgroep
Medewerkers in diverse bedrijfstakken die deel uitmaken of gaan uitmaken van de BHV-organisatie van het bedrijf.

Cursusinhoud
De cursus bestaat grofweg uit twee delen welke elk een dag in beslag nemen. Tijdens het eerste deel wordt aandacht geschonken aan het in leven houden van het slachtoffer en op het voorkomen dat zijn/haar toestand verslechtert (eerste hulp). U leert een inschatting te maken van het probleem met daarbij de te verlenen hulp. In het tweede deel leert u brand te bestrijden en het alarmeringssysteem in gang te zetten en te coördineren.


Terug naar de inhoud