EHBO - Brandbeveiliging

Heeft u een brandende vraag?   0226-423256
Ga naar de inhoud
DIENSTEN > EHBO
.
.EHBO
________________

In 1994 werd een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet) van kracht waarin ook de opzet van de bedrijfshulpverlening werd geregeld. Met de invoering van de Arbo-wet zijn ook de tot dan toe gehanteerde publicatiebladen P-1 en P-2, welke de inhoud en richtlijnen van de "Verbanddoos A" en de "Verbanddoos B" regelde, komen te vervallen. Om tegemoet te komen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven naar de inhoud en samenstelling van een goede, op de werksituatie toegesneden "Basis Bedrijfsverbanddoos" heeft is er door Het Oranje Kruis een nieuwe richtlijn uitgebracht die voldoet aan het gestelde in de huidige Arbo-wetgeving.

Verbanddozen moeten zijn samengesteld op basis van kwaliteit, doeltreffendheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Hoewel er in elk bedrijf altijd een opgeleide bedrijfshulpverlener aanwezig moet zijn, moeten ook mensen die geen specifieke kennis van eerste hulp hebben de verbanddoos kunnen gebruiken voor het verzorgen van kleine verwondingen.

De inhoud van de koffer is afhankelijk van de bedrijfssituatie. Bij de samenstelling van de koffer zijn er enkele uitgangspunten:

A. de bedrijfsverbandset BHV is gebaseerd op een zogenaamde "werkunit". Een bedrijf kan afhankelijk van grootte en samenstelling bestaan uit meerdere units. Een werkunit heeft als criteria:
- een duidelijk afgebakend risicoprofiel (kantoor en werkplaats zijn dus 2 units);
- de verbandset moet binnen handbereik zijn (binnen een halve minuut beschikbaar);

B. indien sprake van een trommel: de bedrijfsverbandset BHV moet duidelijk zichtbaar op ooghoogte in een wandklem aan de muur bevestigd zijn, dan wel middels signalering snel te vinden zijn;

C. de bedrijfsverbandset BHV moet voldoende ruimte bieden om enkele noodzakelijke aanvullingen te kunnen herbergen;

D. de bedrijfsverbandset BHV dient regelmatig gecontroleerd te worden. Bij voorkeur ieder half jaar, maar vaker wanneer de risicofactoren in het bedrijf dat vereisen. Het verdient aanbeveling hiervoor een vaste persoon aan te wijzen.

De trommel dient in ieder geval na gebruik gecontroleerd en zonodig aangevuld te worden.

(Bron = Het Oranje Kruis)

Terug naar de inhoud